سن دست زدن نوزادان
نوزادان از چه سنی دست زدن را می آموزند؟

دست زدن نوزاد : از چه سنی شروع میشه؟

والدین همیشه به دنبال نشانه هایی از پیشرفت در نوزادشان می باشند.

درواقع می خواهند از پیشرفت نوزادشان در این مسیر مطمئن تر شوند. از تماس چشمی، لبخند، نشستن شان، خزیدن و حتی راه رفتن آن ها. حال نوزاد که شروع به دست زدن می کند شاید کمی تعجب کنید. چون این مورد هم از علائم پیشرفت جسمی و ذهنی نوزاد است. درواقع دست زدن چیزی بیشتر از نمایش قدردانی، شادی یا هیجان در نوزاد است. نقطه عطفی در پیشرفت مهارت های شناختی و رشد حرکتی نوزاد است.

کودکان از چه سنی دست زدن را می آموزند؟

دست زدن بین شش تا نه ماهگی نوزاد شروع می شود.

البته اینطور نیست که یک شبه کودک دست زدن را یاد گرفته باشد. بلکه با پیشرفت در یادگیری حرکت این مهارت هم به صورت تدریجی به دست می آید. در ابتدا کودک ممک است از کف زدن والدین تقلب کند. به تدریج با رشد عضلات بازو، بینایی و هماهنگی دست و چشم، بازوها به هم نزدیک تر می شوند. دست سپس با قدرت بیشترو بهتری به هم برخورد می کنند.

چرا دست‌زدن نوزاد مهم است؟

به هرحال این هم بخشی از رشد مهارت های حرکتی کودک می باشد.

سن دست زدن نوزادان

  • شامل مهارت های حرکت های ظریف که دو سه ماهگی متوجه اتصال دست به بدن می شود. درنتیجه شروع به حرکت هایی مثل بلندکردن دست، اشاره کردن و دست زدن می کند.
  • هماهنگی دست و چشم که با حرکات چشم، حرکت دست کنترل می شود. برای موفقیت در آن باید چشم ها دست ها را دنبال کنند. یک اقدام ساده اما درعین حال پیچیده.
  • تمرکز که برای کف زدن نیاز به ان دارند. چون باید همزمان این عمل انجام شود.
  • سپس شناخت مطرح است که کودکان تقلید می کنند. این اولین تقلید نوزادان از والدین خواهد بود.

اگرکودک دست نزند، چه باید کرد؟

کودکان با سرعت های مختلفی رشد می کنند.

درواقع مهارت های حرکتی هر نوزادی با فاصله خاصی رشد خواهد داشت. قبل از اینکه نگران این موضوع شوید، باید ایده های بیشتری به کار گیرید و با نوزاد تمرین کنید. مثلا :

  • او را با بازی کردن، تشویق به کف زدن کنید.
  • اگر کار خوبی انجام داد برای او دست بزنید. درواقع می آموزد که دربرابر کار خوبش تشویق شده.
  • با آهنگ و شعر برایش کف بزنید. هم مهارت کلامی و هم حرکتی کودک تقویت می شود.