خونریزی ناف
چرا بندناف نوزاد بعد از افتادن خونریزی می کند؟

خونریزی ناف بعد از افتادن

بخاطر اینکه بندناف به تامین موادغذایی جنین از مادر بسیار کمک می کند، اهمیت بسیار زیادی دارد.

پس از تولد نوزاد، بند ناف کاربردی دیگر ندارد.

پس بخاطر همین است که بعد از زایمان بریده می شود. بخش کوچکی از آن هم روی شکم نوزاد می ماند. درنتیجه به اصطلاح به آن انتهای ناف هم می گویند. این قسمت از ناف خود به خود کنده شده و می افتد. اما در مواقعی ممکن است خونریزی داشته باشد.

چه می شود که بعد از افتادن بند ناف، خونریزی دارد ؟

با افتادن بندناف، مقداری خون در ناف نوزاد طبیعیست.

اما زمانی آن را خونریزی‌ناف می گوییم که درست بعد از افتادن بندناف یا یک هفته بعد رخ دهد، گویی ناف به طور طبیعی نیفتاده بلکه در اثر کی اتفاق کشیده و زودتر از موعد کنده شده باشد. دراین صورت است که مقداری خون روی پوشک یا لباس نوزاد دیده می شود. زمان افتادن بندناف نوزاد، ترشحات سبز یا زردرنگ شبیه چرک دیده می شود. که البته طبیعیست. این ترشحات مخاطی بوده و نشانه عفونت نیست. حتی تا دوهفته بعد از افتادن بندناف روی پوشک یا لباس نوزاد دیده می شوند. بنابراین ترشحات زرد یا سبز و خون به مقدار خیلی کمی طبیعی هستند. درنتیجه جای نگرانی ندارد.

خونریزی ناف

آیا ممکن است خونریزی ناف قبل از افتادنش هم رخ دهد؟

خونریزی‌ناف قبل از افتادن بندناف معمولا نشانه سفت نبودن کلامپ بندناف می باشد.

پس طبیعی تلقی نمی شود. اگر قبل از خشک شدن و افتادن بندناف، می بینید که خونریزی دارد حتما نزد متخصص مراجعه کنید.

علت خونریزی‌ناف نوزاد چیست؟

خونریزی‌ناف معمولا بعد از افتادن بندناف در بیشتر موارد کاملا طبیعی بوده و ممکن است به دلایل زیر رخ دهد :

  • بند ناف کودک شروع به جداشدن از بدن می کند. در این مرحله ممکن است مقداری خون مشاهده شود.
  • چیزهایی مثل لباس یا پوشک هم ممکن است به بندناف برخورد کند و موجب تحریک ناحیه ناف و خونریزی شود.

برای بهبودی خونریزی این ناحیه چه می توان کرد؟

  • در صورت بروز چنین خونریزی هایی و تازمانی که ناف در حال ترمیم می باشد، باید از انجام موارد زیر خودداری کنید :
  • پوشاندن ناحیه ناف با پوشک (چون فقط باعث تحریک این نواحی می شود)
  • بستن هرچیزی روی ناف (از خشک شدن آن جلوگیری می کند)
  • الکل زدن ناف (بچون در بهبود یا خشک شدن بندناف تاخیر ایجاد می کند)