معاینات سه ماهه سوم بارداری چیست
در سه ماهه سوم بارداری چه معایناتی انجام می شود؟

اکثر مراقبت هایی که در سه ماهه سوم بارداری انجام می شود، از هفته 28ام به بعد می باشد.

در بین هفته های 31 تا 34 ام هفته بارداری، مراقبت چهارم بارداری و مراقبت پنجم در بین هفته های 35 تا 37ام می باشد.

سپس باید معاینات به طور منظم همچنان ادامه داشته باشد.

مراقبت های ششم، هفتم و هشتم که در هفته های 38، 39 و 40 ام بارداری صورت می گیرد.

روتین معاینات سه ماهه سوم بارداری به چه صورت می باشد؟

در سه ماهه سوم بارداری حداقل شش مراقبت نیاز می باشد.

دو مراقبت در ماه هفتم و هشتم و چهار مراقبت در ماه نهم نیاز است.

در چنین جلساتی، معایناتی مثل معاینات سه ماهه دوم صورت می گیرد.

بعد از اینکه حال عمومی شما بررسی می شود، فشار خون، وزن مادر و اندازه رحم گرفته می شود.

سپس با بررسی دست ها و پاهای مادر، در صورت وجود هرگونه نشانه مسمومیت حاملگی و تورم، آزمایش های لازم خون و ادرار تجویز خواهند شد.

بعد از آن به ضربان قلب جنین گوش داده خواهد شد که در تمام معاینات بارداری سه ماهه دوم بارداری صورت می گیرد.

پزشک سپس آزمایش پروفایل بیوفیزیکال را به مادر توصیه می کند.

در این ازمایش متخصص با سونوگرافی، حجم مایع آمنیوتیک اندازه گیری می شود.

در هفته های آخر هم با معاینات لگن و واژن، وضعیت بازشدگی دهانه رحم و میزان ترشحات بررسی می شود.

فقط ممکن است این معاینات باعث کمی لکه بینی شوند.

با سونوگرافی یا معاینات شکمی، وضعیت قرارگیری جنین در رحم بررسی می شود و میزان آمادگی جنین برای زایمان ارزیابی می شود.

معاینات سه ماهه سوم بارداری چیست

سونوگرافی و آزمایشات سه ماهه سوم بارداری

در سه ماه سوم بارداری سونوگرافی و ازمایشات سه ماهه سوم عبارتند از :

آزمایش خون :

پزشک در سه ماهه سوم بارداری کم خونی مادر یا آنتی بادی ها و عفونت را با آزمایش خون بررسی می کند. همچنین وضعیت گلبول های خون و آنتی بادی ها نیز بررسی می شوند.

آزمایش ادرار :

با آزمایش ادرار، احتمال مسمومیت حاملکی در سه ماهه سوم بررسی می شود.

این ازمایش برای آنالیز ادرار تجویز می شود اما اگر به دلیلی پزشک عفونت مجاری ادرار را تشخیص دهد، ممکن است آزمایش کشت ادرار هم برای بررسی عفونت تجویز شود.

آزمون پروفایل بیوفیزیکال :

در بارداری های پرخطر یا در مواردی که بارداری طولانی شده باشد، پزشک به جهت اطمینان از سلامت جنین، آزمایش پروفایل بیوفیزیکال را تجویز می کند.

با سونوگرافی، وضعیت تنفسی و ماهیچه های جنین و حرکت او هم بررسی می شود.

میزان مایع آمنیوتیک هم اندازه گیری می شود. در کنار سونوگرافی، تست بدون استرس، وضعیت سلامت جنین نیز بررسی می شود.

تست بدون استرس و استرس انقباضی :

در تست بدون استرس که در بارداری های پرخطر دیده می شود، برای بررسی وضعیت جنین در سه ماهه سوم بارداری توصیه می شود.

تغییرات ضربان قلب جنین هم در زمان حرکت جنین بررسی می شود.

در ضمن میزان تحمل جنین برای زایمان نیز بررسی می شود.