تشخیص مزه غذا توسط جنین
آیا جنین می تواند طعم غذا را در شکم مادر بفهمد؟

چیزهایی که درباره دوران بارداری نشنیده اید!

دوران بارداری هم از جمله دورانیست که سرشار از رمز و رموزهایی می باشد. چیزهای شگفت انگیزی که تابحال شاید نشنیده باشید.

نکته های جالب در دوران بارداری

مثلا شاید برایتان جالب باشد که بشنوید جنین در دوران بارداری از هفته هشتم شروع به ادرار کردن می کند.

می توانند حتی از حدود هفته دهم و یازدهم، ترکیب ادرار و مایع آمنیوتیک را بخورد.

جنین حدود 25 هفته ادرار خود را در شکم مادر می خورد!

جنین از هفته هشتم شروع به ادرار کردن می کند، البته عمل واقعی ادرار کردن در هفته های 13ام و 16ام اتفاق می افتد.

چون در آن زمان کلیه ها کامل تر شدند.

در ضمن می تواند از حدود هفته های 10ام و 11ام ترکیب ادرارشان و مایع آمنیوتیک را بخورند.

در هفته بیستم، بیشتر مایع آمنیوتیک از ادرار تشکیل شده است.

جنین در شکم مادر می تواند طعم غذایی که مادر خورده، متوجه شود!

مولکول های طعم خوراکی که مادر می خورد، از طریق جریان خون به مایع آمنیوتیک می رسد.

تشخیص مزه غذا توسط جنین در دوران بارداری

از آنجایی که قدرت چشایی کودک از هفته 11ام شکل می گیرد، می تواند از آن به بعد چون دهانش باز می شود، مزه هر چیزی که مادر می خورد متوجه شود.

قدرت چشایی در هفته های بیست و هشتم و نهم خیلی قوی تر می شود.

اینجاست که ذائقه کودک از درون شکم مادر شکل می گیرد.

اگر مادر از بعضی مزه ها دوری کند، کودک احتمال دارد در بیرون از شکم مادر هم از این طعم ها پرهیز کند.

این رابطه بعد از تولد ادامه دارد، چون مولکول های طعم خوراکی از طریق شیر به نوزاد منتقل می شود.

یک لایه سلولی مادر و جنین را از هم جدا می کند!

یک لایه ای بین جفت جنین و دیواره رحم می باشد و انقدر نازک است که اجازه می دهد مواد مغذی به راحتی از خون مادر وارد خون کودک شود.

حتی بدون اینکه با هم تماسی داشته باشند.