نشانه های علاقه نوزاد به مادر
نشانه های علاقه نوزاد به مادر چطور می باشد؟

نشانه های علاقه نوزاد به مادر یا عشق نوزاد به خود را چطور کشف کنید؟

آیا از نشانه های عشق کودک تان می دانید؟

از کجا می فهمید کودک تان شما دوست دارد؟

در ادامه چند روش جالب به شما می گوییم که نشان می دهد نوزادتان به شما علاقه دارد. از همان اولین هفته های پس از تولد تا سال های کودکی.

با ما همراه شوید!

نشانه های علاقه نوزاد به مادر :

اول اینکه باید واقع بین بود. کودکان در این سن کم نمی توانند بازخوردی که پس از زایمان داشته اید، به شما بدهند.

اما پس از این پروسه ها بین شما و نوزاد بارقه هایی شکل می گیرد که می تواند معنادارتر از اعلام یک عشق باشد. به گفته روانشناس، دبی لیبیل، “ایجاد پیوند یک روند است”. پس با مراقبت های مرتب شما، نوزادتان روز به روز بیشتر و بیشتر به شما علاقمند می شود.

از جمله نشانه های این علاقه نوزاد به مادر به موارد زیر می توان اشاره کرد :

او می دانید شما چه کسی هستید !

در عرض چند هفته نوزادان می توانند فرد مراقبت کننده خود را تشخیص دهند.

و او را به دیگران ترجیح دهند. تا حدودی که نوزاد شما فقط حس شامه خود را دنبال می کند. در یک مطالعه ای محققان یک نوزاد را بین دو دستمال آغشته به شیر مادر و دیگری متعلق به فرد دیگری قرار دادند.

رایحه شیر مادر کافی بود که نوزاد به سمت آن برگردد.

حتی تشخیص گریه های مختلف نوزاد تخصص می خواهد. گریه بی وقفه معمولا به معنای گرسنگی و گریه ناگهانی ممکن است از درد باشد. گریه سوزناک هم نشانه ناراحتی ست. هرچه زبان او را بهتر بشناسید، بهتر می توانید نیازهایش را برآورده کنید.

نشانه های دیگر علاقه نوزاد به مادر اینکه او کاملا با شما معاشقه می کند.

به گفته پزشک گوپنیک، در عرض یک ماه پس از تولد، به حالت های چهره مادر پاسخ می دهند.

و بدون فکر کردن، مادران شروع به انجام آن می کنند.

منظور لبخندها، نگاه های معنادار، نگاه به اطراف و دوباره به سوی شماست.

در حدود ۴ماهگی نمی تواند چشم از شما بردارد. باید به عشق او پاسخ دهید و از عبارات اغراق آمیز نترسید. تعامل رو در رو بخشی از یادگیری نوزاد در مورد گرفتن و دادن انرژی مثبت است. درواقع با یک نگاه می تواند نشان دهد که چقدر از بودن در کنار شما خوشحال است. حسی که ارزش اشتراک گذاری دارد.

نوزاد لبخند می زند، به نشانه علاقه نوزاد به مادر ، حتی برای یک ثانیه.

نشانه های علاقه نوزاد به مادر

دیدید می گویند لبخندهای اولیه کودک فقط یک رفلکس غیرارادی ست؟

به آن ها گوش ندهید.

بلکه تحقیقات نشان داده ممکن است معنای این لبخند نوزاد بسیار بیشتر ازین باشد. لبخندهای نوزاد ممکن است واکنش به لبخند خود شما باشد. درواقع به طور غریزی دارد با شما ارتباط می گیرد. اولین لبخندهای اجتماعی واقعی، بین ۶ تا ۸ هفتگی، روزهای مادران را می سازد.

ببینید نوزاد به چه چیزی علاقمند است!

نوزادان اغلب در یک سالگی یک چیز مورد علاقه دارند. مثلا پتو.

این اشیا نماد شما و محبت شما می باشند. درواقع نشان دهنده عشق شماست، اما به نوعی که کودک شما می تواند آن را کنترل کند. به کودک تان اجازه دهید در صورت امکان در شرایطی که احساس ناامنی می کند، یک وسیله ای برای ارامشش نگه دارد. نگران نباشید، چون برای خلاص شدن از آن زمان مشخصی وجود دارد، مثل بطری شیر.

به شما خیره می شود.

درست از لحظه تولد می تواند چهره، صدا و بوی مادر را تشخیص دهد.

مرحله بعدی پیوند دادن آن صداها و بوهای مورد اعتماد با چیزیست که می تواند ببیند.

به خاطر همین است که شروع به بررسی صورت شما می کند.

طوری که انگار می خواهد آن را حفظ کند. بنابراین دفعه بعدی که چشم کودک خیره به شما بود، به او فرصت دهید تا شما را خوب ببیند.

نشانه های دیگر، بوسیدن نوزاد است.

تقریبا در حدود یک سالگی کودک تان ممکن است بوسه ها را شروع کند.

کودکان زمانی که به محبت جسمی می رسند، یادگیرنده های مشتاقی هستند. و کسی نیست که ترجیح دهد با او تمرین کند جز مادر و پدر او.