سوالی دارید؟
0
0

تست هاي غربالگری چيست؟

0
0

حدود ۳-۲ درصد نوزادان در هنگام تولد ، دچار نقايص مادر زادی هستند . سندرم داون (منگليسم) ، نقايص لوله عصبی و سندرم تريزومی ۱۸ می باشد . آزمايش های غربالگری برای بررسی و تشخيص به موقع اين بيماری انجام می شوند . انجام این آزمايش را به تمام زوج هايی كه فرزندی در راه دارند توصيه می كنيم . اما بايد بدانيد كه جواب های نگران كننده اين آزمايش ها به معنی تولد فرزند غير عادی نيست . نتايج غير طبيعی آن ها به معنای قطعيت نقص مادرزادی در نوزاد نيست و بايد آزمايش های تكميلی ديگری، پيگيری و تأييد شوند .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا