سوالی دارید؟
0
0

آیا درمان ریشه دندان های شیری یا عصب کشی آنها به عصب دندان دائمی آسیب میزند ؟ یا به هم مربوط هستند ؟؟؟

0
0

خیر ، عصب گیری دندان شیری ارتباطی به دندان دائمی ندارد و کاملاً مجزا هستند چون ریشه های دندان شیری و دائمی کاملاً از هم جدا هستند . درمان ریشه دندان شیری آلوده ، باعث ایجاد محیطی تمیز و عاری از میکروب در زیر ریشه دندانهای شیری ؛ که همان محل قرار گیری دندان های دائمی می باشد ، می گردد . باقیماندن عفونت در ریشه دندان شیری ، محیطی آلوده در زیر ریشه های دندان شیری ایجاد کرده و آسیب به جوانه دندان های دائمی که در آنجا واقع هستند می زند .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا