سوالی دارید؟
0
0

چه زمانی در روز بهتر است آزمایش انجام شود ؟

0
0

آزمایش هایی که به ناشتایی نیاز دارند بهترین زمان 7 صبح تا 10 صبح می‌باشد و برخی آزمایش ها می‌بایست در ساعات مشخصی از روز انجام شود . برخی از آزمایش ها هم نیاز به زمان خاصی در روز ندارند .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا