نمایش 1 - 1 کالا از 1

سرنگ داروخوری

سرنگ داروخوری کودک : اکثر کودکان با خوردن دارو به شکل عادی و با کمک یک قاشق با مشکل مواجه هستند، به کمک داروخوری سرنگی مدرج براحتی می توانید آن را از دارو یا ویتامین و … پر نموده و دارو و دیگر مایعات مورد نیاز کودک را تامین نمایید. پِلِیت زیر نازل خروجی مانع از بیرون ریختن دارو و هُل دادن دارو و ویتامین به کمک زبان کودک به خارج از دهان او شده و به توزیع درست دارو و … داخل دهان نوزاد و کودک نیز کمک می نماید.

مایع خروجی از داروخوری سرنگی در داخل دهان کودک به دو طرف دیواره دهان پاشیده شده و بصورت مستقیم داخل دهان کودک ریخته نمی شود، بنابراین کودک براحتی و بدون هیچ مشکلی می تواند دارو را مصرف نماید.

می توانید آبِ سوپ و شیر و مایعات مورد نیاز نوزاد و کودک را به کمک داروخوری سرنگی به او بدهید.

مقایسه ( 0 مورد )

تماس با ما