اثر انگشت جنین چند ماهگی شکل میگیره؟

اثر انگشت جنین

مادر که از باردار بودن خود مطلع می شود، با تمام وجود و از ته قلب خوشحال است.

در واقع رشد و نمو یک موجود زنده در وجود یک موجود زنده دیگر، جز تجاربیست که فقط یک مادر می تواند آن حس کند.

شکل گیری تک تک اعضای جنین که مادر با ثانیه ثانیه آن ها زندگی می کند.

اثر انگشت جنین هم جز موارد رشد می باشد که بسیاری از مادران علاقمندند بدانند در چند ماهگی اتفاق می افتد.

اثر انگشت جنین در چند ماهگی شکل می گیرد؟

اثر انگشت اهمیت بسیاری در شناسایی و شکل گیری هویت افراد دارد.

هر فرد اثر انگشت مخصوص به خودش را دارد و برخی افراد را از روی آن تشخیص می دهند.

  1. رشد پدهای سر انگشت

بین ماه های دوم و سوم بارداری، نوک انگشتان رشد میکنند و همزمان با آن هم اثر انگشت هم رشد می کند.

تقریبا بین یک تا ۳٫۵ اینچ اندازه جنین در این مدت می باشد.

سرعت رشد و مکان رشد پدهای کفی زیرانگشت، نشان دهنده اثر انگشت می باشد.

  1. رشد پوست

ماه های سوم و چهارم بارداری پوست جنین از حالت شفاف در می آید و پوست واقعی انسان می شود.

در این زمان لایه میانی پوست رشد می کند و همزمان با آن لایه اپیدرم به وجود می آید.

رشد این لایه پوستی باعث می شود که تمام خطوط سر انگشتان مشخص شود.

  1. شکل گیری خطوط

در ابتدای امر خطوط نازکی سر انگشتان شکل می گیرد که پایه اثر انگشت می شود.

لمس محیط اطراف و تراکم مایع آمنیوتیک و نحوه قرارگیری جنین در آن جز مسائلی می باشد که روی شکل گیری اثر انگشت تاثیر دارد.

میزان حرکت جنین در کیسه آب و شرایط رحم باعث می شود که اثر انگشت هر فرد متفاوت با دیگری باشد.

  1. الگوی خطوط

در ۶ ماهگی، جنین حدودا ۶ اینچ است.

ولی اثر انگشت او کامل شده است.

اثر انگشتان سه شکل مجزا را داراست: کمان‌ها، حلقه‌ها، مارپیچ‌ها.

این الگو نه تنها در سر انگشتان بلکه کف دست و پا هم وجود دارد و در درجه نخست به لمس اشیاء و شناسایی آنها کمک می‌کند.

شکل گیری الگوها مستلزم اعمال فشار به لایه‌ی میانی پوست که لایه بازال نامیده می‌شود، است.

در جنین، لایه‌ی بازال سریع‌تر از لایه‌های مجاور (یعنی لایه‌ی اپیدرم که لایه‌ی خارجی و لایه‌ی درم که لایه‌ی داخلی است) رشد می‌کند.

 لایه‌ی بازال در چند جهت خم و پیچ دارد.

 و باعث تشکیل اشکال پیچیده می‌شود.

این چین و چروک‌ها باعث ایجاد الگوهای اثر انگشتان در آینده می‌شوند که در هفته‌های بعد روی سطح پوست قابل مشاهده خواهند بود.