تشخیص جنسیت نوزاد و تشخیص بارداری
از چه راه هایی می توان جنسیت نوزاد را تشخیص داد؟

تشخیص جنسیت جنین یا بارداری تنها با نبض دست

تشخیص بارداری از روی نبض با روش های مختلفی انجام می شود.

متخصصین طب چینی بر این عقیده هستند که می توان حتی با یک نبض گرفتن به جای بیبی چک گرفتن، باردار بودن را تشخیص داد.

زمانی که یک نبض شاد دارید، یعنی باردار هستید. البته خیلی هم به روش طب چینی تشخیص با نبض زیاد راحت نیست.

اگر هم خودتان مایلید که امتحان کنید، باید مراحل زیر را دنبال کنید.

تشخیص بارداری از روی نبض به روش چینی :

شایع ترین محل گرفتن نبض بدن، نبض شریان شعاعی می باشد.

به گفته متخصصین طب چینی ضربان نبض مچ چپ دست را باید به سه قسمت تقسیم کرد که عبارتند از کوبیت یا چی، بار یا گوان، و اینچ یا چان.

حالا با انگشت شاخص، انگشتان وسط و انگشتان حلقه باید نبض را گرفت.

در طول تشخیص باید از مقادیر مختلف فشار انگشتان، شریان های شعاعی را لمس کرد.

در مراحل اولیه بارداری، نبضی که در موقعیت اینچ دست چپ قرار دارد، آرام می زند و کمی هم لغزنده می باشد.

زمان نبض هم نبض موقعیت کوبیت و بار هم آرام و لغزنده می باشد.

همانطور که جنین رشد می کند، نبض لغزنده در موقعیت اینچ دست چپ و نبض موقعیت های کوبیت در هر دو دست قوی تر و واضح تر می شوند.

تشخیص جنسیت نوزاد و تشخیص بارداری

در کل بخواهیم بگوییم، نبض زنان نسبت به مردان ضعیف تر می زند.

حتی مطالعات پزشکی هم ثابت کرده که نبض و شریان خروجی قلب مرتبط می باشند.

مردان و زنان دارای میزان مختلفی از شریان خروجی قلب می باشند. در نتیجه نبض های آن ها هم متفاوت می باشد.

چطور می توان با همین نبض، جنسیت جنین را تشخیص داد؟

چارت جنسیتی چینی اینجاست که می تواند برای پیش بینی جنسیت جنین استفاده شود.

البته باز هم نمی تواند اطمینان کرد، چون اطلاعات علمی گسترده ای در این باره نمی باشد.

اما باز هم می توان جنسیت نوزاد و تشخیص بارداری را با نبض، کاملا منظم و علمی تر انجام داد.

با نبض می توان چند قلو بودن را هم تشخیص داد؟

اگر نبض های لغزشی در هر دو موقعیت کوبیت در دست ها یکسان باشد، احتمالا مادر می تواند دوقلو باردار باشد.

برای نتیجه گیری دقیق می توانید این مورد تشخیصی را صبح انجام دهید.

البته تنها متخصصین چینی این طب می توانند دقیقا نبض لغزنده و در نتیجه جنسیبت نوزاد را تشخیص دهند.