پرهیز غذا های پیش از بارداری
گریه کردن در بارداری چه تاثیری روی جنین دارد؟

گریه کردن در بارداری

گریه کردن در بارداری چه تاثیری دوی جنین دارد؟ 

همه آنچه که در بارداری انجام می دهید، روی جنین تاثیر دارد. خصوصا گریه کردن در بارداری !

علت گریه کردن در بارداری چیست؟

اول وضعیت هورمونی در خانم‌ها :

خصوصا در این دوران، با تغییرهایی که قبل از قاعدگی، بعد از زایمان و در حول و حوش یائسگی در بدنشان ایجاد می‌شود، احتمال بروز افسردگی را در آنها بیشتر می‌کند.

به عبارتی، تغییرات هورمون‌ها نظیر ترشح استروژن و پروژسترون یا هورمون‌های اکسی‌توسین و پرولاکتین بر وضعیت روان‌شناختی خانم‌ها اثر می‌گذارد.

به طوری که استروژن با اثر بر سروتونین و گیرنده‌های آن و تغییر ترشح اندورفین می‌تواند اثر کاهنده بر اختلال افسردگی داشته باشد.

اکسی‌توسین و پرولاکتین نیز روی خلق اثر مثبت می‌گذارند و کاهش پروژسترون باعث اضطراب می‌شود.

علت دوم می تواند استرس مادر باشد :

استرس مادر از بابت بعد از بارداری و بزرگ کردن کودک است. 

اینکه چطور او را تربیت کند و چطور با او رفتار کند. به طور کلی آینده کودک است که او را کمی دچار استرس در بارداری می کند. 

سومین علت عدم اعتماد به نفس است :

عدم اعتماد به نفس از بابت اینکه روی شکمش جای ترک ها می ماند، و زیبایی گذشته را ندارد. 

یا از بابت اضافه وزنی که خواهد داشت و اینکه از وضعیت نرمالش خارج می شود. 

به خاطر همین برای مادر کمی شوک برانگیز است و باعث گریه او در بارداری اش می شود.

گریه کردن در بارداری 

دلیل چهارم لباس هایی که دیگر اندازه اش نیستند:

شما می توانید در مرحله ای در دوران بارداری خود به گریه نزدیک باشید.

زمانی که برای لباس های معمولیتان بیش از حد بزرگ هستید.

خرید لباس می تواند در زمانی که به دنبال چیز خوبی برای پوشیدن باشید, بسیار ناراحت کننده باشد.

و اما تاثیر گریه روی جنین :

اگر از ناراحتی گریه کنید، نوزاد شما احساس یکسانی را خواهد داشت.

احساس خواهد کرد که این غم و اندوه هم به طور کل متعلق به اوست.

 در طول دوره حاملگی، شما کودکتان را برای زندگی آماده می کنید.

در واقع او از طریق پیام هایی که شما، به عنوان یک مادر، برای او می فرستید، این کار را می کند.

پس مراقب خود باشید!