آرام کردن گریه های نوزاد
چطوری گریه نوزادو آروم کنیم؟

آرام کردن گریه نوزادان : چجوری؟

کمتر از ۵ درصد از نوزادان گریه شون دلایل پزشکی دارند و میتونه حتی کاربرد اصلیش ارتباط عاطفی بین مادر و فرزند باشه.

حالا علت گریه نوزادان چیست؟

این گریه ها معمولا شاید والدین رو عصبانی، نگران یا حتی خسته کرده باشه.

گریه های نوزاد می تواند یکی از مهمترین دلایل مراجعه نزد مشاور باشد.

خانواده ها همیشه به دنبال بهترین روش پاسخ به گریه های نوزاد یا آرام کردن گریه های نوزاد می باشند.

به گفته پزشک اطفال، اغلب این گریه های بی حد و اندازه، هیچ دلیل معین پزشکی ندارند.

متخصصین اطفال هم به خاطر اینکه توضیحی در این باره ندارند، معمولا آن را به رفلاکس معده یا کولیک ربط می دهند.

در حالی که واقعا کمتر از ۵ درصد گریه ها دلیل آسیب شناسی واقعی دارند.

بین رشد نوزاد گریه ش ارتباطی هست؟

طبق مطالعات بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از نوزادان بیش از حد گریه می کنند.

این گریه های قابل تسکین، معمولا در آغاز هفته دون تولد شروع می شوند و بین ۶ تا ۸ هفتگی اوج می گیرند.

سپس در ۵ ماهگی کاهش پیدا می کنند و به تدریج از بین می روند. بدون اینکه اهمیتی در رشد آینده نوزاد داشته باشد.

در واقع یک مرحله از رشد طبیعی نوزاد می باشد.

در نتیجه نوزاد به خاطر اینکه راهی جز گریه کردن ندارد، برای بیان ناراحتی و اضطرابش فقط گریه می کند.

روش های آرام کردن گریه نوزادان چه می باشد؟

برای رهایی از گریه نوزادان، تکان دادن های آرام، گردش رفتن کمک میکنه.

برخی نوزادان هم به هر حال گریه می کنند تا زمانی که خودشان آرام شوند.

برخی متخصصین می گویند حتی برای آرام کردن گریه های نوزاد دخالت نکنید، بگذارید یاد بگیرند که خودشان ساکت شوند.

اما یک چیزی که هست، قطع گریه نوزاد به معنی آرامش نوزاد نیست، معمولا نوزاد شیرخوار ذاتا قادر به رفع اضطراب جدایی خود نیست.

اینکه می گویند در برخی موارد بهتره که کودک و مادر از هم دور باشند، باعث شدیدتر شدن و افزایش قابل توجه مدت زمان گریه نوزاد می شود.

نوزاد زمانی که گریه می کنه میزان کورتیزول یا هورمون استرسش بالا تر میره، هم در نوزاد هم در مادر.

در نتیجه باید به این استرس کمک کرد و مادر و نوزاد ارتباط عاطفی برقرار کنند.