BPD در سونوگرافی
اندازه گیری BPD در سونوگرافی بارداری چیه؟

BPD در سونوگرافی

منظور از BPD در سونوگرافی بارداری چیست؟

اندازه گیری BPD جز مواردیست که اندازه گیری بزرگترین قطر سر جنین مد نظر است و از جمله اندازه گیری های مهم بارداری به حساب می آید.

BPD شامل اندازه گیری قطر سر جنین در جمجمه در حال رشد، از یک سمت استخوان به سمت دیگر می باشد.

از این اندازه گیری ها برای تخمین وزن جنین و سن بارداری استفاده می شود.

البته برای اندازه گیری وزن جنین، اندازه گیری دور شکم و استخوان ران هم نیاز می شود.

استخوان های پاریتال یا آهیانه چه می باشند؟

هر انسانی دارای دو استخوان آهیانه یکی در سمت چپ جمجمه و دیگری در سمت راست می باشند.

هر استخوان جداری مانند، صفحه خمیده به نظر می آید که دو سطح و چهار ضلع دارد.

سونوگرافیست برای اندازه گیری قطر دور سر، ابزاری دقیق دارد که فاصله بین این دو استخوان را می گیرد.

طول این میزان در واقع قطر سر را مشخص می کند.

چه زمانی برای اندازه گیری BPD خوب است؟

برای اندازه گیری BPD در سونوگرافی باید به یک مرکز تصویربرداری جنین بروید.

تمامی خانم ها حاقل ۳ بار سونوگرافی انجام می دهند.

یکی از ان ها هفته ۲۰ام بارداری انجام می شود، خصوصا برای خانم های با بارداری پرخطر.

در این زمان متخصص تصویربرداری دور سر، دور شکم و طول استخوان ران را انجام می دهد.

این ها کنار هم وزن جنین و سن بارداری را مشخص می کنند. و اینکه آیا رشد مغزی جنین نرمال است یا خیر.

اندازه قطر سر باید ۲٫۴ سانتی متر در هفته ۱۳ بارداری، و حدود ۹٫۵ در زمان زایمان باشد.

در برخی مطالعات گفته شده که اندازه گیری قطر سر بعد از هفته ۲۰ بارداری بی ارزش است. چون احتمال تخمین اشتباه می باشد.

BPD در سونوگرافی

اگر میزان BPD از محدوده طبیعیش بیشتر بود چطور؟

معمولا BPD در سونوگرافی آنومالی اندازه گیری می شود.

در صورتی که قطر سر جنین بیش از میزان طبیعی بود، باید آزمایشات بیشتری انجام شود.

کم بودن این قطر سر از حد طبیعی، نشانه محدودیت رشد داخل رحمی یا مسطح بودن جمجمه می باشد.

بالاتر بودن اندازه قطر سر هم نسبت به میزان نرمال، نشان دهنده مشکلاتی مثل دیابت بارداری است.

یک نگرانی دیگری که مادران از این بابت دارند، میکروسفالی است.

در جنین هایی که در معرض ویروس Zika می باشند.

برای تشخیص میکروسفالی از علائم دیگری مثل ظاهر سر و اندازه گیری های دیگر هم استفاده میشه .

اگر این عدد مربوط به BPD، در سونوگرافی با میزان طبیعی فاصله داشت، همیشه نگران کننده نیست.

حتی گاها نتیجه حرکت جنین در عکسبرداری است. در نتیجه برای اطمینان حصول نیاز به آزمایشات دیگر می باشد.