افزایش بتای خون در بارداری
بتای خون در بارداری چقدر اهمیت داره؟

بتای خون در بارداری

بتای خون در بارداری چقدر باید باشد؟

بعد از لانه گزینی، برای تداوم بارداری، جفت هورمونی به نام βhCG می باشد.

همین هورمون نشان می دهد که شما باردارید و تست بارداری تان را مثبت نشان می دهد.

معمولا مادران آن را با نام عدد بتا می شناسند.

میزان افزایش بتای خون در بارداری بسیار مهم می باشد، چون افزایش آن نه تنها نشانه ادامه بارداریست، بلکه در تشخیص سلامت یا عدم سلامت بارداری بسیار اهمیت دارد.

معمولا این عدد بتا چطور محاسبه می شود؟

می توانید خودتان هم سطح βhCG را با ماشین حساب محاسبه کنید.

افزایش طبیعی βhCG در ۲ الی ۳ هفته اول بارداری، نشانگر یک بارداری واقعی می باشد.

افزایش بتای خون در بارداری تا چقدر می باشد؟

در اکثر بارداری های طبیعی، سطح βhCG زیر ۱۲۰۰ Lm، میزان Hcg هر ۴۸ ساعت دوبرابر می شود.

در سطوح کمتر از ۶۰۰۰ واحد، سطح اچ.سی.جی معمولا ۶۰ درصد در هر دو سه روز بالا می رود.

افزایش حداقل ۳۵ درصد در طول ۴۸ ساعت هنوز هم می تواند طبیعی باشد.

علت افزایش آهسته βhCG چه می باشد؟

افزایش βhCG کندتر از آنچه که فکر می کنید می باشد، معمولا بارداری های غیر طبیعی که سقط جنین در پی دارند.

یا آن هایی که خارج از رحم می باشد، کاهش آن در این موارد دیده می شود.

در اوایل بارداری میزان بتای خون در ۳۱ الی ۷۲ ساعت دوبرابر می شود.

با جلوتر رفتن ماه های بارداری این میزان بیشتر می شود و زمان دوبرابر شدن آن افزایش می یابد.

پس از هفته های ۶ام تا ۷ام بارداری، بهترین نشانه بارداری سالم، ضربان قلب جنین در سونوگرافی می باشد.

اگر سطح بتای خون شان بیش از ۶۰۰۰ واحد بود، یا بعد از هفته های ششم هفتم، این سطح برای تشخیص زنده بودن بارداری زیاد تاثیری ندارد.

اما سونوگرافی که انجام می شود، ضربان قلب جنین تایید می شود.

افزایش بتای خون در بارداری

پس از مشاهده ضربان قلب، دیگر توصیه نمی شود که از سطح اچ.سی.جی برای تشخیص زنده بودن بارداری استفاده کنید.

آیا این بتای خون در بارداری تغییری هم می کند؟

دوباره افزایش بتای خون با بالا رفتن ماه های بارداری داریم؟

سطح βhCG طی ۶ تا ۱۰ هفته اول بارداری افزایش می یابد، در سه ماهه دوم و سوم بارداری هم آرام آرام کاهش می یابد.

با رشد بارداری، این افزایش به طور قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

بعد از دو سه ماه این افزایش کندتر شده و حتی انقدر کم می شود که در نهایت میزان βhCG ممکن است قبل از رسیدن به وضعیت ثابت در بارداری، کاهش یابد.

چون دیگر پزشک برای تشخیص های دقیق رشد بارداری، از آزمایش خون استفاده می کند.

سپس سونوگرافی که اطلاعات بهتری در این زمینه می دهد.

به طور کلی، بهترین نشانه بارداری سالم به غیر از طبیعی بودن میزان افزایش بتای خون در بارداری، ضربان قلب جنین پس از ۶ تا ۷ هفته است.