قند خون نوزاد تازه متولد شده
قند خون نوزاد تازه متولد شده چقدر مهم است؟

قند خون نوزاد متولد شده چقدر باید باشد؟

گلوکز خون قندی است که در جریان خون می باشد. درواقع با آن است که انرژی تمام سلول های بدن تامین می گردد.

یکی از مهمترین منابع انرژی برای نوزاد است. نوزادانی که سطح قندخون طبیعی دارند، تمام انرژی مورد نیاز برای رشد و نمو سالم را در اختیار دارند. اما خب در مواردی نادری هم هست که سطح گلوکز خون نوزاد افت کرده. همین منجر به بیماری هایی در کودک شده.

پس قند خون نوزاد چقدر باید باشد؟ میزان طبیعی آن چقدر است؟

گلوکز بدن نوزادان از چه منبعی به دست می آید؟

جنین در رحم مادر قند را از طریق جفت و بندناف دریافت می کند.

مقداری از آن را بلافاصله به عنوان انرژی استفاده می کند. بخشی دیگر را برای تولد ذخیره می کند. قندی که ذخیره شده به حفظ سطح طبیعی گلوکز نوزاد در چند روز اول پس از تولد تا زمانیکه کودک بتواند به خوبی تغذیه کند، کمک می کند.معمولا شیر مادر در روز سوم بعد از تولد نوزاد به مقدار قابل قبولی می رسد. پس از آن منبع اصلی دریافت قند برای نوزاد می شود.

چرا برخی نوزادانی که متولد می شوند، قند خون پایینی دارند؟

در نوزادان سالم و کامل سطح گلوکزخون ۱ تا ۲ ساعت پس از تولد درکمترین حد خود می‌باشد.

پس از آن بدن شروع به استفاده از ذخایر قند و چربی سالم می کند.

درنتیجه قند خون اقزایش می یابد. نوزادان کوچک و نارس هم ممکن است ذخیره کافی گلوکز نداشته باشند. درنتیجه بدون تغذیه اضافی سطح گلوکز خون افزایش نمی یابد. این نوزادان در ۲۴ساعت اولیه زندگی شان بیشتر در معرض افت قند خون می باشند. 

نوزادانی که از مادران دیابتی متولد می‌شوند، در استفاده از ذخایر گلوکز خود مشکل دارند. در چنین کودکانی افزایش طبیعی قندخون پس از تولد بالافاصله اتفاق نمی‌افتد.

نوزادانی که نسبت به سن بارداری بزرگ تر هستند، و وزن بیشتری دارند، ۱۲ساعت اولیه پس ازتولد همین مشکل را دارند. 

در چندساعت اولی پس از تولد معمولا افت قند دیده می شود. اما در مواردی هم هست که ۲۴ الی ۷۲ ساعت هم ادامه دارد. وقتی به سطح نرمال خود رسید، دیگر مشکل هیپوگلیسمی وجود نخواهد داشت.

آیا همه نوزادانی که متولد می شوند باید قندخون شان بررسی شود؟

قند خون نوزاد تازه متولد شده

نوزادان سالم و کامل نیاز به بررسی قند خون ندارند. در این دسته از نوزادان انرژی کافی ذخیره شده است.

پس می توانند تا زمانی که شیرمادر به حد مطلوب برسد، از انرژی ذخیره شده خود استفاده کنند.

اما نوزادانی که حال عمومی‌خوبی ندارند، باید برای بررسی قند خون و موارد دیگر مورد آزمایش قرار گیرند.

معمولا قند خون کودکان چطور اندازه گیری می شود؟

با چندقطره خونی که از پاشنه پای کودک می‌گیرند.

درصورت بی‌خطربودن و عملکرد درست نوزاد قندخونش دوساعت بعد تولد و قبل از اولین تغذیه اندازه‌گیری می‌شود.

کلا در روزهای اول و دوم بعد از تولد، ۳ الی ۵مرتبه در روز اندازه گیری می شود.

حد معمول قند خون نوزاد چقدر باید باشد؟

قندخون‌نرمال نوزاد در ۷۲ساعت اولیه باید بیش از ۳.۳میلی‌مول در لیتر باشد.

نوزادانی که تازه متولد شدندوسطح گلوکزخون‌شان کمتر از ۲.۶میلی‌مول در لیتره طی ۷۲ساعت اولیه نیاز به درمان دارند.