به دلیل حساسیت های مادر در دوران بارداری خود باید مراقبت های ویژه ای از خود و نوزاد خود به عمل آورد.استراحت و خواب برای مادران باردار به خصوص در ماه ای آخر یکی از مشکلات عمده است.از این میان طریق خوابیدن مادر باردار از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

بالشت بارداری یک راه حل مناسب برای مادران باردار می باشد که با نگهداشتن کمر وقسمت پشتی بدن و ستون فقرات از کمر درد در این دوران جلوگیری می کند.

شیردهی را می توان یکی از سخت ترین و در عین حال دلنشین ترین دوران است که مادر با کودک خود سپری می کند ولی این عمل شیرین و دلنشین بسیار خسته کننده می باشد که برای راحتی مادر و نوزاد از لوازمی برای شیردهی استفاده می شود. یکی از این لوازم، بالشت شیردهی می باشد.