لوازم غذاخوری نوزاد باعث می شود کودک بتواند لذت غذاخوردن را تجربه کندکودکان برای رشد خوب ومتناسب باید بهترین تغذیه را داشته باشند.بسیاری از کودکان امروزه برای خوردن غذا یا خوراکی های خود دچار مشکل هستند و همین امر باعث آزرده خاطر شدن مادران و پدران آن ها شده است. برای جذب کودکان می توان از ظروف غذا خوری با طرح ها و رنگ های جذاب استفاده کرد.

لوازم غذاخوری که نوزادان و کودکان به آن ها نیاز دارند در زیر ذکر شده است:

  1. بطری شیر و لوازم جانبی
  2. غذاساز کودک
  3. پستانک
  4. قاشق،چنگال و ظروف کودک و نوزاد
  5. پیشبند کودک
  6. صندلی غذاخوری کودک
  7. لیوان کودک
  8. فلاسک آب
  9. ست آغازین