ست کالسکه و کریر نوزاد در حال حاضر از پر استفاده ترین لوازم حمل نوزاد به شمار می آید . در طول روزمره برای حمل نوزاد نیاز به لوازمی داریم که این لوازم حمل نوزاد شامل لیست لوازم زیر می باشد:

  1. کالسکه نوزاد
  2. کریر نوزاد
  3. صندلی نوزاد
  4. صندلی ماشین نوزاد
  5. سبد حمل کودک

کالسکه نوزاد، مادران از این وسیله حمل در مراکز خرید، تفرجگاه ها و… استفاده می کنند.

کریرها در دو نوع، به صورت ساده و یا قابل تبدیل به صندلی ماشین موجود هستند. برخی از کریرهای قابل تبدیل به صندلی ماشین دارای پایه ثابتی هستند که به وسیله آن می توان کریر را برروی صندلی ثابت کرد و به این صورت نوزادتان به راحتی این امکان را دارد که چرتش را ادامه دهد و از خواب ناز بیدار نشود.