غان و غون کردن نوزادان
چرا نوزاد غان و غون می کند؟

غان و غون کردن نوزاد

چرا نوزاد از خودش صدا در میاره؟

یا به عبارتی غان غون می کنه؟

 آیا معنی خاصی داره؟ چه تاثیری داره؟

شاید بعد از تولد نوزاد، و بعد از مدتی، متوجه شدید که نوزادتان به صدای شما واکنش نشان می دهد و غان و غون می کند.

به این شکل که اصوات بسیار جالب در می اورد و اینجاست که اعضای خانواده مشتاق می شوند و این ابتدای ارتباط گیری اوست.

غان و غون کردن نوزاد چه معنی دارد؟

چه تاثیری روی یادگیری زبانش داره؟

این غان و غون کردن نوزاد یک چیز بین المللیه. در ماه های اول رابطه نوزاد با والدین اساسا محدود به صداهای آ، با، گا و دا است.

شاید هم از ته گلوی نوزاد صداهایی بشنویم.

مطالعات بسیاری در دهه های گذشته روی نوزادان انجام شده که همین غان و غون کردن را زمینه ای برای رشد زبان او در آینده معرفی کردند.

محققی در این باره بیان دارد که این صداها و واژه های عجیب، شروع یادگیری صداهایی می باشد که می توان آن ها را در کلام به کار برد.

نوزادان در شروع، دامنه ای از صداهای هم آوای مختلفی تولید می کنند، که از آن ها صداهای ریتمیک جالبی درمیاد.

که شاید در اخر به دادا بابا یا آبا برسد.

میشه گفت پیش نیاز شروع حرف زدن واقعی همیناست. نوعی تمرین برای تحت کنترل دراوردن فرم کلماته.

طوری که برای دیگران بشه کلمات قابل فهمی ساخت.

کم کم این آواها تبدیل به واژه های کوتاهی می شوند که معنا پیدا می کنند.

کلماتی که بزرگتر ها استفاده می کنند و اینجاست که این نوزادان هم رفته رفته می خواهند تقلید کنند.

غان و غون کردن نوزادان

آیا این غان و غون کردن اولین پله تکامل زبان نوزادان است؟

حتی طبق تحقیقاتی، نشان داده شده که نوزادان ناشنوا هم مثل نوزادان شنوا شروع به غان و غون می کنند.

فقط کمی تاخیر دارند.

معمولا بین ۱۰ تا ۱۵ ماهگی، نوپاها ترکیبی از اصوات و کلمات رو به کار می گیرند. دایره لغاتشون که به ۲۰ تا ۳۰ کلمه رسید، عملشان بیش از اینکه صدا دراوردن باشد، حرف زدن می باشد.

در نتیجه باید با این شواهد بیشتر وقت رو با نوزاد گذراند، مثلا مادر پدر یا اعضای دیگر خانواده که وقتشان را با نوزاد می گذرانند، باید با آن ها حرف بزنند، در واقعا باید ارتباط مستقیم داشته باشند.

با این ارتباط، دایره گسترده ای از سخنگویان می توانند این نوع از یادگیری ها را در خود تقویت کنند.